Articles per a la confecció, tapisseria, marroquineria i decoració. Taller propi. Servei de col · locació i folrat. Maquinària i eines per a l'aplicació de tots els nostres articles.